Team Benchmark Day: hoe ‘high performing’ zijn jullie?


Team Benchmark Day

Hoe 'high performing' zijn jullie?

Jouw team wil een High Performance Team zijn, maar heeft inzicht nodig om te begrijpen hoe het zich hierin verder kan ontwikkelen. Inzicht in hoe jullie werken, inzicht in teamdynamiek en inzicht in 'volwassenheid'. De Team Benchmark Day biedt dit inzicht, in één dag. Op basis van de Vier Pijlers van de Unbeatable Team Filosofie.

 

Teamleiders, afdelingshoofden, projectmanagers, programmamanagers, teamcoördinatoren ontwikkelen hun team graag naar een High Performance Team, maar weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Tijdens de Team Benchmark Day wordt in kaart gebracht waar het team nu staat en volgt een advies over de te nemen vervolgstappen richting een High Performance Team.

De Team Benchmark Day biedt ieder team, ongeacht achtergrond, branche of markt, het inzicht in wat nodig is om een High Performance Team te worden.

De essentie van de Team Benchmark is gericht op het verkrijgen van inzicht. Inzicht in waar jullie als team vandaag-de-dag werkelijk staan op het gebied van teamdynamiek, zodat een concreet team ontwikkelplan kan worden opgezet. Een plan dat gestoeld is op basis van waargenomen observaties, houding & gedrag. 

Eindresultaat: waar staan jullie & concrete vervolgstappen

Op de dag zelf
We observeren het team op basis van stellingen, reflecterende gesprekken en oefeningen die inzicht geven in enerzijds teamvolwassenheid en anderzijds teambeïnvloeding (de Vier Pijlers van de Unbeatable Team Filosofie). Elke stelling wordt door ons beoordeeld. Daarnaast bestaat de observatie ook uit wat we hebben waargenomen tijdens de gesprekken en de oefeningen.

Een week later
Een week na de Team Benchmark Day wordt een rapport opgeleverd met observaties van de dag. Dit alles op basis van de modellen, aangevuld met eigen observaties op houding & gedrag. Er wordt gekeken naar het team als geheel én naar de individuele spelers.

Het Vervolg
Op basis van de bevindingen uit het rapport, doen we concrete aanbevelingen. Vervolgstappen die gezet kunnen worden om door te groeien naar een High Performance Team.

Gedurende de Team benchmark Day creëren we een beeld van het team op twee niveaus:

  1. De "onderstromen" binnen het team: de gevoelslaag;
  2. De "bovenstromen" binnen het team: houding & gedrag.

Outdoor coaching als middel

Gedurende de Team Benchmark Day wordt er in een outdoor omgeving gekeken hoe het team (samen)werkt. Niet alleen praten over, maar ook doen! De praktijk kent immers geen maskers. Door het team uit de vertrouwde omgeving te halen, biedt de dag unieke kansen op nieuwe inzichten én verdieping van al bestaande inzichten.

De Team Benchmark Day kent daarbij geen ‘goed’ of ‘fout’. Observaties en (zelf)analyse staan gedurende de dag centraal. Iedereen wordt gespiegeld, er is geen ontkomen aan!

Programma invulling

Het exacte inhoudelijke programma maken we niet van tevoren bekend. Hiermee waarborgen we dat actie & reactie gedurende dag ook oprecht primair zijn. Dat biedt de beste manier om te observeren en te reflecteren met elkaar.

Het programma start 's ochtends rond 09:00u en eindigt 's middags rond 17:00u. Ongeveer een week later volgt een twee uur durende workshop, waarin we het observatie- en analyserapport met elkaar bespreken.

Financiële investering

Vul voor een vrijblijvende offerte uw gegevens in. U ontvangt binnen uiterlijk twee werkdagen antwoord van ons.

Tijdsinvestering

De Team Benchmark Day duurt één dag (8 uur). Daarnaast komen wij na oplevering van het observatierapport bij u langs om in een workshop van ± 2 uur het rapport te bespreken.

Locatie

De Team Benchmark Day vindt plaats in de duinen en langs de kust van Langevelderslag, Noordwijk.

 

NB: de Team Benchmark Day is een actieve dag in de buitenlucht, toegankelijk voor iedereen die over een goede basisgezondheid beschikt. Er worden geen fysieke eisen vooraf gesteld om deel te kunnen nemen.

Ik wil meer weten